„ГЛОБАЛ БИЗНЕС ГРУП” ООД застава зад актитивното гражданско участие в процесите на управление и формиране на местната власт по ОП „Добро Управление” 2014-2020

„ГЛОБАЛ БИЗНЕС ГРУП” ООД застава зад актитивното гражданско участие в процесите на управление и формиране на местната власт по ОП „Добро Управление” 2014-2020

19 декември 2018, Проект „Заедно за развитие – от добри практики и идеи към ефективни резултати”  по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFOP001-2.009: ”Повишаване на гражданското участие в…

Фирма „Еф Джи България“ ЕООД изпълни успешно първия си Европейски проект, с подкрепата на „Глобал Бизнес Груп“

Фирма „Еф Джи България“ ЕООД изпълни успешно първия си Европейски проект, с подкрепата на „Глобал Бизнес Груп“

09 Октомври 2017, Фирма „Еф Джи България“ ЕООД изпълни успешно първия си Европейски проект, с подкрепата на „Глобал Бизнес Груп“   Фирма „Еф Джи България“ ЕООД с производствена база в индустриална…