Дейности

Европейски проекти и търгове

Services

Глобал Бизнес Груп чрез своите специалисти и външни консултанти предлага услуги по:

  • Проучване на възможности за реализиране на проектна идея
  • Предоставяне на информация за отворени процедури
  • Търсене на финансиране посредством Европейски и международни институции
  • Изготвяне на проектни предложения по Европейски програми, Структурните програми и такива с пряко управление от Европейска комисия
  • Търсене и подбор на подходящи финансови инструменти
  • Предоставяне на информация и подбор на обществени поръчки
  • Предоставяне, подготовка и управление на тръжна документация
  • Други услуги във връзка с различни възможности на територията на България и балканския полуостров

България- оперативни програми в периода 2014-2020 г. >>