Дейности

Управление на дружество в България

Services
Нараства броят запитвания и интереса от страна на италиански фирми, с цел Инвестиране в България, управление на дружество и намиране на партньор, който максмимално да отговори на критериите им за създаване на бизнес. Глобал Бизнес Груп гарантира за притежаваните от нея компетенции, ресурси и опит за предоставяне на услуги свързани с административното управление и контрол на фирми, като:

 

  • Търсене, подбор и управление на персонал
  • Счетоводни услуги и ТРЗ
Намирането на търговски партньори в България и реализирането на продукта/услугата е един от двигателите на развитието на бизнеса, в тази връзка, Глобал Бизнес Груп е на разположение на клиентите си за:

 

  • Намиране на подходящи партньори, за реализиране на общи търговски инициативи
  • Търсене на продукти и суровини от България и за България

 

Наемане на служители за работа в България >>