Дейности

Учредяване на дружество в България

През последното десетилетие, България се превърна в притегателна икономическа дестинация за чуждите инвеститори. Причина за това са политическа и макроикономическа стабилност в комбинация с различни стимули за инвеститорите.
Някои от основните предимства за инвестиране в България са:

 

 • Членство в ЕС и НАТО, както и национална валута фиксирана към еврото
 • Добра локализация – през страната преминават важни Европейски транспортни коридори : IV, VII, VIII, IX, Х
 • Съществуващ Закон за насърчаване на инвестициите, който предоставя значителни инвестиционни стимули
 • Ниски данъчни предимства, синхронизирани с европейското законодателството
 • Добро съотношение цена качество на основите производствени фактори
 • Високо квалифицираната, многоезична и ниско платена работна ръка

Глобал Бизнес Груп осигурява интегриран пакет от услуги на клиентите си, предоставяйки им пълен достъп до своята информация, опит и мрежа от доверени професионалисти и експерти.
Предоставяните услуги за тези, които са решили да преместят производството си в България са следните:

 • Обща консултация
 • Юридическа консултация
 • Счетоводна консултация
 • Подготовка на пълния пакет документи за учредяване на дружество в България
 • Осъществяване на необходими регистрации, лицензии и други
 • Осигуряване на упълномощени лица
 • Отношения с обществени и банкови институции
 • Консултации, относно действащи Европейски фондове и програми за България