Дейности

Консултации на дружество в България

Services

Глобал Бизнес Груп е на разположение на клиентите в България за предоставяне на услуги свързани с консултиране при:

  • Подкрепа при преместване на производство в България, престуктуриране или учредяване на фирма в България
  • Изследване и подбор на удобни финансови инструменти
  • Консултации за действащи Европейски фондове и програми за България
  • Управление и контрол на търговски операции в България
  • Управление и контрол на търговски сделки за покупко – продажба
  • Преструктуриране и отдаване под наем на недвижими имоти
  • Придружаване и подпомагане на връзките с институциите

Какви инвестиции насърчава България? >>