Новини

По-важното от света на бизнеса

„ИноСенсТех“ ООД стартира изпълнението на проект на Националния иновационен фонд към Изпълнителна Агенция за насърчаване на малки и средни предприятия

28 ноември 2018, Сред одобрените 24 проекта на деветата сесия на НИФ е проект на Глобал Бизнес Груп ООД, изпълнението на който ще стартира през 2019г. „ИноСенсТех“ ООД е новосъздадена фирма с предмет на дейност разработване на иновативни, високотехнологични сензорни оптични технологии. В настоящия проект си сътрудничи с Централна лаборатория по приложна физика – БАН, … Виж още

InnoSensTech Ltd

„Еф Джи България“ ЕООД лидер в производството на метални изделия – пружини и бубини приключи успешно проект по ОП “Иновации и конкурентоспособност“

14 ноември 2018, Проектът „Развитие на управленския капацитет на „Еф Джи България“ ЕООД чрез въвеждане на ERP система за управление на ресурсите и система за управление на околната среда БДС EN ISO 14 001:2015” ДБФП BG16RFOP002-2.002-0522 бе реализиран в рамките на 18 месеца и приключи успешно през месец септември тази година. Изпълнението на проекта създава … Виж още

inovacii-i-konkurentnosposobnost

Фирма „Буллтек“ ООД приключи успешно проект по ОП “Иновации и конкурентоспособност“

14 ноември 2018, Фирма „Буллтек“ ООД със седалище и производствена база в гр. Пловдив е специализирана в производството на метални и пластмасови компоненти за токопрекъсвачи на средно и ниско напрежение. От създаването си през 2009г. до момента фирмата успява да се докаже като атрактивен партньор като в момента работи за клиенти от Италия, Франция, Норвегия, … Виж още

бултек лого

Зам. министър Русинова: Схемата „Обучения и заетост“ по ОПРЧР приоритетно е насочена към безработните в предпенсионна възраст

2 ноември 2018, Целта на схемата „Обучения и заетост“ на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ е да интегрира хора на възраст от 29 до 64 г. на пазара на труда, като приоритетна целева група са хората над 55-годишна възраст. Това заяви заместник-министърът на труда и социалната политика и ръководител на Управляващия орган на ОПРЧР … Виж още

развитие на човешките ресурси

Признаха Пловдив за столица на новата индустрия, 38 000 са новите работни места!

23 октомври 2018, 38 000 са новите работни места, създадени в Пловдив и областта през миналата година. Това обяви зам.-министърът на икономиката Лъчезар Борисов при откриване третото издание на Международния бизнес форум „ИНДУСТРИЯ 4.0“, предаде репортер на Plovdiv24.bg. „Пловдив се превърна в столицата на новата индустрия на България“, похвали домакините той и разкри, че най-ново проучване нарежда областта на … Виж още

Пловдив - столица на новата индустрия

Отворена за кандидатстване е Мярка 6.4 “Инвестиции в неземеделски дейности“

19 септември 2018, С бюджет от близо 60 мнл. лв, мярката цели развитие на неземеделски дейности и насърчаване на заетостта за устойчиво развитие. Допустими кандидати са: Земеделски стопани (чието стопанство има стандартен производствен обем над 8 000 евро) или микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за … Виж още

ОП "Развитие на селските райони"

Италианец спечели конкурса за обновяване на част от центъра на Велико Търново

30 юли 2018, Проект на италианския архитект Клаудио Нарди спечели конкурса за идеен проект на нов градски център на Велико Търново, предаде БТА. От 2019 г. започва реализацията на мащабния проект, който включва поетапното създаване на нов градски център върху територия от 160 хил. кв.м, на която е старото военно училище. „Новата централна част ще … Виж още

италианец цпечели конкурс за обновяване на част от центъра на Велико Търново

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“

Дългоочакваната програма за стартиращи предприятия, вече е отворена за кандидатстване.
Предоставя се БФП до 200 000лв (100 000 евро) за развитие на продукт/усуга
Глобал Бизнес Груп е на разположение за повече информация
Виж още…

procedures

Български предприятия могат да кандидатстват за финансиране по линия на Норвежки финансов механизъм, в рамките на програма „Развитие на бизнеса, иновациите и МСП“

20 Юни 2018, Програма „Развитие на бизнеса, иновациите и МСП“ има за цел да допринесе за постигане на общите цели на Норвежкия финансов механизъм 2014 – 2021 и по-конкретно намаляване на икономическите и социалните различия в страните от Европейското икономическо пространство, както и стимулиране и развитие на дългосрочно бизнес сътрудничество между Норвегия и България. Програмата … Виж още

eea-grants-program

Изпълнителната агенция за насърчаване на МСП обявява девета конкурсна сесия на НИФ по схема „Подпомагане на НИРД на предприятията и организациите за научни изследвания и разпространения на знания“

06 Юни 2018, Основната цел на НИФ е насърчаването на НИРД за повишаване конкурентоспособността на предприятията. С конкретната схема се цели да се насърчи реализацията на научноизследователски и развойни проекти, инициирани и реализирани в предприятията, с цел разработване на нови или усъвършенстване на продукти, процеси или услуги, насочени към засилване на икономическата ефективност, повишаване на … Виж още

ИАНМСП