7 икономически сектора приоритетни за привличане на чужди инвестиции

8 Юли 2016,

7 икономически сектора приоритетни за привличане на чужди инвестиции

Върху седем икономически сектора ще бъдат насочени усилията на държавата за привличане на чужди инвестиции. Това заявиха на пресконференция зам.-министърът на икономиката Даниела Везиева и Стамен Янев, изпълнителен директор на Българската агенция за инвестиции (БАИ).

Водещите сектори са производство на компютърна и комуникационна техника, на електрически съоръжения, на машини и оборудване, на текстил и облекло, на химични продукти, на изделия от каучук, пластмаси и други неметални минерални суровини, както и на хранителни продукти.

Специален анализ на Министерството на икономиката и на БАИ е показал слабите и силните страни на всеки един от секторите, както и възможностите за развитие по сектори в различните региони на страната. Янев отбеляза, че все още има силен дисбаланс между Северна и Южна България, като по-технологичните сектори се развиват в южната част на страната, докато по-нетехнологичните – на север.

Концепцията за привличане на инвестиции предвижда фокусиране и подбор на приоритетни отрасли, страни и компании, изготвяне на профил на преките чуждестранни инвестиции, създаване на целенасочен маркетинг, както и изграждане на интегрирана стопанска мрежа между български и чуждестранни инвеститори.

Държавите с най-висок потенциал за преки чуждестранни инвеститори в Европа са 12 – Германия, Великобритания, Франция, Дания, Холандия, Швеция, Италия, Белгия, Австрия, Норвегия, Ирландия и Швейцария. Извън европейския континент такива са САЩ, Китай, Япония, Русия, Сингапур, Израел, Кувейт, Турция, Катар.

Крайните цели на концепцията са привличане на нови предприятия в съществуващите високотехнологични сектори, на инвестиции в полза на регионалните политики, както и изграждане на концептуален бранд – представянето на България като високотехнологичен хъб – допирна точка между Изтока и Запада, е отбелязано в стратегическия документ.

Източник: www.manager.bg

foreign-investments