Подписано е първото за България споразумение за МСП по програма COSME

5 Октомври 2015,

Подписано е първото за България споразумение за МСП по програма COSME

Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ) и СИБАНК сключиха първото споразумение по програма COSME в България с подкрепата на Европейския фонд за стратегически инвестиции официална церемония на 2.10.2015. Програмата за конкурентоспособност на предприятията и на малките и средните предприятия (COSME) е механизъм на ЕС за финансиране на МСП с подкрепата на Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), чрез който Европейската комисия и Групата на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) осъществяват Плана за инвестиции за Европа.

Споразумението бе подписано от г-н Александро Тапи, директор на отдел “Гаранции, секюритизация и микрофинансиране” в ЕИФ и г-н Петър Андронов, главен изпълнителен директор на СИБАНК. От страна на Министерството на икономиката на събитието присъства г-жа Тихомира Палова, представител на Република България в Комитета по програма COSME към ЕК.

COSME e програма на ЕС за конкурентоспособност на предприятията и малките и средните предприятия (МСП), която се осъществява в периода 2014 – 2020 г. С общ бюджет от 2,3, млрд.евро COSME мобилизира кредити и капиталови инвестиции за МСП в Европа. Инструментът за кредитни гаранции COSME подкрепя гаранции на оборотни заеми, инвестиционни заеми, банкови гаранции, лизинг до 150 000 евро за всички МСП. Гаранциите се фокусират върху сделки с по-висок рисков профил.

Източник: Сайт на Министерство на Икономиката на Република България

Cosme