Над 907 млн. евро са чуждите инвестиции у нас за първите шест месеца

24 Септември 2015,

Над 907 млн. евро са чуждите инвестиции у нас за първите шест месеца

Най-много вложения за периода е направила Холандия

907.3 млн. евро са преките чуждестранни инвестиции у нас за първите шест месеца на тази година, сочат предварителните данни на Българската народна банка (БНБ). Това е с 41.5 млн. лв. или с 4.8% повече спрямо същия период на предходната 2014 г., когато сумата е била 856.8 млн. евро. В същото време вложените в България през първото полугодие на тази година средства от чужбина представляват 2.1% от БВП на страната ни.

Най-много вложения през този период у нас са направени от Холандия с 620.2 млн. евро. На второ място се нарежда Австрия със 144.9 млн. евро. Трета е Норвегия с 87.8 млн. евро, а след тях се нареждат Франция с 62.4 млн. евро, Белгия – 55.1 млн. евро и Италия – 54.5 млн. евро.

Най-голяма част от преките чуждестранни инвестиции през изминалото полугодие се падат на дълговите инструменти – 594.3 млн. евро. На второ място са инвестициите в дялов капитал, които възлизат на 219.1 млн. евро, а след това е реинвестирането на печалба – 93.9 млн. евро.

В същото време през разглеждания период преките български инвестиции в чужбина възлизат на 28.3 млн. евро. Което представлява намаление от над 12 пъти спрямо първото шестмесечие на 2014 г. Тогава нашите капиталовложения зад граница са възлизали на 349.5 млн. евро, показват още предварителните данни на БНБ.

Източник: econ.bg

foreign_investment