Засилваме икономическото сътрудничество с Беларус

25 Септември 2015,

Засилваме икономическото сътрудничество с Беларус

Състоя се петата сесия на Междуправителствената българо-белоруска комисия за търговско-икономическо и научно-техническо сътрудничество, която се проведе вчера 24.9.2015г. в Минск. Зам.-министър Везиева е председател на българската част на Комисията, а от белоруска страна е заместник-министърът на външните работи Елена Купчина.

В дневния ред бяха включени за обсъждане въпроси на двустранното сътрудничество – взаимна търговия, инвестиции, туризъм, земеделие, транспорт, информационни и комуникационни технологии и др.

Възможни направления за активизиране на сътрудничеството с Беларус по нейни думи са в сферата на иновациите и високите технологии. Възможности за увеличаване на българския износ могат да се търсят в областта на винопроизводството и виноматериалите, продукти на хранително-вкусовата промишленост и оборудване за нея, козметика, туризъм, фармация, санитарно оборудване, машиностроене и др., посочи Везиева.

Зам.-министър Везиева откри още българо-белоруски бизнес форум с участието на български и близо 80 белоруски фирми, организиран от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия /ИАНМСП/ и белоруската агенция.

За 2014 г., сравнено със същия период на 2013 г., стокообменът между България и Беларус се е увеличил с 34,8% и е възлязъл на 88,9 млн.щ.дол. Българският износ е нараснал с 43,0% и е достигнал 57,8 млн.щ.дол., а вносът се е увеличил с 21,8% и е достигнал 31,2 млн.щ.дол. Търговското салдо се е увеличило с 79,8% и е достигнало 26,5 млн.щ.дол.

Износът на Република България през 2014 г. се състои главно от медикаменти, и миялни машини. Останалите групи стоки имат дял под 5%. Във вносната листа от Република Беларус водещи позиции заемат пневматични гуми от каучук, нефтен газ, резервни части и принадлежности за автомобили. Останалите групи стоки имат дял под 7%.

Източник: Сайт на Министерство на Икономиката на Република България

trade_belarus