Започват подводни археологически проучвания на Черноморието

Британски специалисти ще проучват българските води на Черно море за археологически находки, които са влязат в бъдеща карта на подводното ни културно наследство, съобщиха от министерството на културата в петък. Три години ще продължат изследванията, които ще се финансират от благотворителен фонд – Фондация за експедиции и образование, предоставена на университета в Саутхемптън, чийто Центъра за подводна археология ще работи заедно с българския Център за подводна археология, който е на подчинение на Министерството на културата. Една година ще се обработват данните. Проектът ще бъде реализиран в пълно съответствие с Конвенцията на ЮНЕСКО за опазване на подводното културно наследство (2001 г.). Очакванията са с изработването на картата с подводните археологически останки да се привлекат повече туристи, интересуващи се от подобни обекти.

Изследванията ще имат и научна стойност, тъй като ще допринесат за обогатяване на информацията за промените в морското ниво и климата и как те са повлияли живота на праисторическите и исторически общества в черноморския регион.

За да бъдат постигнати всички тези цели, морското дъно ще бъде картирано с помощта на набор от методи и техники, ще бъдат локализирани и идентифицирани археологически обекти и материали, ще бъдат взети и проби от дъното, за да бъде събрана по-детайлна информация за променящата се околна среда. За гарантиране на максимално добро покритие на изследваната акватория, проучванията ще бъдат осъществявани от борда на два плавателни съда – един за плитки и един – за дълбоки води.

Данните и информацията ще бъдат използвани за подготовка на рецензирани публикации от страна на екипа на проекта. Предвидено е публикуването им в български, британски и други чужди научни списания. Проектът ще осигури възможности както за популяризиране на културното наследство под вода в българските води на Черно море, така и за обучаване на млади специалисти с интереси в подводните археологически изследвания.

Източник: novinite.com

OPPORTUNITà