Европейската комисия прие програма за Българо – Гръцко трансгранично сътрудничество

Европейската комисия прие програма за Българо – Гръцко трансгранично сътрудничество

В сряда 9.9.2015г. Европейската Комисия прие програма „Interreg ” за Българо – Гръцко трансгранично сътрудничество периода 20114-2020г.
„Програмата е на стойност 129 милиона EUR, като повече от 110 милиона евро са предоставени от Европейския фонд за регионално развитие“, обявиха от пресслужбата на ЕК.
Основнна цел на програмата е да се повиши конкурентоспособността на Малките и среди предприятия и да им се помогне да разширят своите бизнеси в чуждбина,а не само на местните пазари.
Комисарят по регионалната политика Корина Крету заяви, че програмата ще помогне на граничните райони на двете страни да работят заедно за справяне с общите предизвикателства.
Крету увери, че програмата е ясно ориентирана към резултатите и ще доведе до реална промяна от изграждане на нова, подобрена транспортна инфраструктура до нови възможности за работа.
Петият програмен период на Interreg разполага с бюджет от 10,1 милиарда EUR, инвестирани в повече от 100 програми за сътрудничество.

Източник:novinite.com

interreg_programme