България ще е естествен мост на икономическото сътрудничество между ЕС и Азия

България ще е естествен мост на икономическото сътрудничество между ЕС и Азия

България е естествен мост на икономическото сътрудничество между ЕС и Азия и това сътрудничество предстои да се развива. Това заяви директорът на Българската агенция за инвестиции (БАИ) Стамен Янев, при избирането си за член на Управителния съвет на Световната организация на агенциите за подпомагане на инвестициите (WAIPA/СОАПИ), като представител на страните от Източна Европа. При представянето на кандидатурата си, Стамен Янев изложи пред делегатите някои основни акценти от успешната стратегия, която следва ръководената от него агенция, за да стимулира интереса към инвестиционната среда в България.

Той обърна внимание на огромния икономически потенциал на Източна Европа и в частност на страните от Балканите, както и на възможностите за инвестиции, разширено двустранно и многостранно сътрудничество. СОАПИ представлява 220 организации за подпомагане и насърчаване на инвестициите от над 150 страни. Управителният съвет на организацията се състои от Председател, двама заместници и 7 членове, избрани на регионален принцип за срок от 1 година.

Източник: investbg

img_1070