Брюксел одобри и последните две нови оперативни програми

Брюксел одобри и последните две нови оперативни програми

Европейската комисия одобри във вторник последните две оперативни програми за периода 2014 – 2020 г. – „Околна среда“ и „Региони в растеж“, които предвиждат инвестиции от 2.8 млрд. евро, съобщиха от пресслужбата на ЕК. Така с година и половина забавяне и в България може да стартира новият програмен период, в който на разположение на страната по седемте оперативни програми са общо европейското финансиране по 7.6 млрд.евро. Новината беше обявена по време на посещението на еврокомисаря по регионалната политика Корина Крецу в България, малко след срещата й с премиера Бойко Борисов в Министерския съвет. „Инвестициите за периода 2014 – 2020 г. са насочени към ключови области, в които има най-голяма вероятност да се създадат работни места и да се повлияе максимално върху подобряването на живота на обикновените хора“, каза еврокомисарят Крецу, цитирана от пресофиса на Европейската комисия.  „Ще се финансира в подкрепа за малкия бизнес, създаване на система за научни изследвания и иновации; помощ за най-младите, подкрепа за основната инфраструктура и жизненоважните транспортни връзки. Освен това инвестициите са ориентирани към енергийната ефективност, опазването на околната ни среда, справянето със социалното приобщаване, здравеопазването и образованието“, допълни тя. По думите й: „България е поела в правилната посока за извличане на максимална полза от реалните възможности, които дава политиката на сближаване на ЕС и сега най-важното е тези инвестиции да бъдат направени ефикасно и навреме.“

По-чисти вода и въздух

Средствата по новата програма „Околна среда“ са 1.77 млрд. евро – 1.5 млрд. евро от ЕС плюс национално съфинансиране. По нея ще се финансират проекти за управлението на отпадъците и водите, подобряване на ВиК инфраструктурата, опазването на околната среда, популяризирането на биоразнообразието, съхранението и качеството на въздуха. Тези инвестиции би трябвало да допринесат за по-конкурентоспособен и устойчив растеж, създаване на работни места, както и по-добри условия на живот за гражданите. Финансирането от ЕС ще е насочено също и към създаването на действащи системи за предотвратяване и управление на риска, както и за по-добра реакция при природни бедствия като наводнения и свлачища.

Изравняване на регионалните различияСредствата по програмата „Региони в растеж“, която също беше одобрена във вторник, са на стойност 1.3 млрд. евро и са финансирани от ЕС по линия на Европейския фонд за регионално развитие. Заедно с националното съфинансиране общият им размер надхвърля 1.5 милиарда евро. Програмата ще действа в подкрепа на регионалните и градските политики за справяне с териториалните различия в страната. По думите на регионалния министър Лиляна Павлова тя ще подкрепи реформите в няколко сектора – регионално развитие, образование, здравеопазване и социална политика. Най-голямата приоритетна ос в програмата е „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, като по нея финансирането е 1.6 млрд. лв. Инвестициите ще са насочени към обновяване на градски пространства, модернизация на детски ясли, градини и училища, социални жилища, социална инфраструктура, спортни съоръжения и подкрепа за културни институции. Мерките включват още енергийна ефективност в жилищни сгради, студентски общежития и публични сгради, мерки за насърчаване на частните инвестиции в зони с потенциал за икономическо развитие, както и  интегрирани проекти за устойчив градски транспорт.  За пръв път помощта ще се отпуска на база общински стратегии или по-точно инвестиционна програма, която всяка община трябва да представи на управляващия орган на програмата за одобрение. Пряка роля в управлението на средствата от ЕС ще имат 39 големи български града – те сами ще подбират проектите, които да финансират, тъй като ще разполагат с предварително определена сума. Ще се финансират дейности, насочени към устойчивото градско развитие, нисковъглеродната икономика, енергийната ефективност на сградите, интегрирания градски транспорт, социалната и образователната инфраструктура и туризма.

За наваксване до края на годината

„Вече усвояването на България е над 75%. Вижда се, съвместните усилия дават резултати, тъй като преди 6 месеца нивото на усвояване за предишния програмен период беше около 60%“, посочи еврокомисарят, цитирана от „Фокус“. Тя обяви, че България е успяла да избегне риска от връщане на средства на стойност 250 млн. евро, но все още остават 1.8 млрд. евро до края на програмния период. България беше поискала отсрочка за редица големи проекти по програмите „Транспорт“, „Регионално развитие“ и „Околна среда“  и удължаване на срока за признаване на разходите по тях поне до лятото на 2016 г. На въпрос ще бъде ли възможно това Крецу отговори, че „не е възможно да се получи удължаване, имаме нови регламенти и всички държави трябва да приключат проекти с краен срок декември 2015 г“. Така магистралите и водните проекти трябва да бъдат завършени до края на тази година, но еврокомисарят все пак добави, че може да се направи анализ и да се види какво може да бъде постигнато до декември 2015 г. и какво да бъде прехвърлено към новия програмен период. Според министрите това може ще стане чрез разбиването на проектите на отделни фази. Премиерът Борисов от своя страна обеща да бъде постигната над 90% усвояемост на европейските пари в края на годината, когато изтича финансово изминалият програмен период. По думите на вицепремиера Томислав Дончев пък 92-93% от усвояването на средствата ще бъде голям успех за страната ни.

Източник: capital.bg
photo_verybig_169254