„Аурубис България“ ще инвестира 180 млн. евро за четири години

Медодобивното предприятие „Аурубис България“ планира нова четиригодишна инвестиционна програма на стойност 180 млн. евро. Това обяви изпълнителният директор на най-големия производител на медни продукти за Югоизточна Европа Тим Курт на  пресконференция в четвъртък. Той пое ръководството на местния бизнес на германската група Aurubis в началото на август миналата година.

Инвестиционната програма, наречена „Спектър 2018“, ще се фокусира върху устойчиво и висококачествено производство на медни продукти, поддържане на високи стандарти за преработка на метали по екологичен път и добавена стойност за клиентите на предприятието, съобщи Курт. „Аурубис България“ планира да раздели вложенията си в две пера – преки и косвени инвестиции в завода си край Златица и Пирдоп. Общо 150 млн. евро са предвидени за преки инвестиции, от които 75 млн. евро ще са насочени към усъвършенстване на процесите за опазване на околната среда, а останалите за енергийна ефективност, ремонти, подобряване на дейността на металургичния производител и повишаване на конкурентоспособността. Косвените инвестиции на стойност 30 млн. евро ще бъдат изразходвани от други компании, но отново насочени към развитие на различните дейности на „Аурубис България“. По-голямата част от тях ще бъдат вложени в подобряване на логистичната мрежа за доставки на пристанищата във Варна и Бургас, а по-малки инвестиции се очакват в разработването на социални и други проекти.

Изпълнителният директор на компанията обяви, че за последните 10 години „Аурубис България“ е инвестирала над 1 млрд. лева. Основната част от тях – 800 млн. лева, са били вложени в модернизиране на производствените процеси, което включва и подобряване на околната среда в региона, а останалите около 300 млн. лева са били насочени към модернизиране на оборудването и опазване на екосистемата. „Освен това инвестирахме и около 10 млн. лева за развитие на района на Средногорието, като част от приоритетите ни в тази посока са насочени към образованието, културата, здравеопазването и подпомагането на млади таланти“, каза Курт. По данни за 2014 г. „Аурубис България“ извършва приблизително 9% от износа на България, което я прави най-големия износител в страната. Основните държави, към които компанията насочва продажбите си, са Китай, Германия, Турция, Белгия и Сингапур. Компанията е и втора по големина в България по размер на приходите – за 2014 г. те са 4.13 млрд. лв., а печалбата е почти 120 млн. лв.

По думите на генералния секретар на „Аурубис България“ Георги Николов съществуват редица предизвикателства пред цялостното изпълнение на инвестиционната програма и по тази причина, за да се осъществят някои от заложените проекти, трябва да се направят определени реформи в сектора, засягащи административните регулации, логистиката, ДДС и човешките ресурси. „Неведнъж ни се е случвало наши проекти да бъдат необосновано спирани от страна на държавата или да бъдат забавяни поради неспазване на крайни срокове при издаване на разрешителни“, каза Николов.

Необходимо е и увеличаване на срока за закупуване на електрическа енергия при конкурентни цени, за да може металургичният производител да оперира пълноценно. „Срокът на договорите в България е 12 месеца, а би могъл да бъде дългосрочен – от 5 до 10 години, като, разбира се, цените няма да са фиксирани, а ще се определят според пазарните показатели на държавата. За сравнение, в Германия продължителността му е 20 години, а цените на електроенергията за мегаватчас са с около 20% по-ниски от нашите“, коментира генералният секретар.

По отношение на образованието Николов посочи като проблем липсата на професионални умения на завършващите гимназия учениците. Според него голяма част от тях не разполагат с техническите умения, необходими за работа в металургичен завод, а допълнителното им обучение отнема много време и ресурси на компанията. „Поради тази причина е необходима сериозна реформа в образованието. Въвеждането на дуално образование, което да комбинира теорията и практиката, би било изключително полезно“, каза Георги Николов.

Източник: capital.bg

INVESTIMENTI iN BULGARIA