Актуализирана работна програма на ОП ,,Наука и образование за интелигентен растеж“ за 2015 г. – 28.10.2015

30 Октомври 2015,

Актуализирана работна програма на ОП ,,Наука и образование за интелигентен растеж“ за 2015 г. – 28.10.2015

Управляващият орган на Оперативна програма ,,Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г. публикува Актуализирана индикативна годишна работна програма за 2015 г.
Актуализираният вариант на програмата е одобрен на 23 октомври 2015 г. от Комитета за наблюдение на ОП НОИР.

 

инвестиция в образование и наука