Дейности

Нашата цел е Вашият просперитет!

Services

Глобал Бизнес Груп е Вашият доверен партньор при изготвянето и управлението на европейски проекти. Екипът обединява високо квалифицирани специалисти в различни области и дългогодишен професионален опит най-вече по ОП „Иновации и конкурентоспособност“, ОП „Човешки ресурси“ и ОП „Развитие на селските райони“.
Подготовката и изпълнението на Европейски проект е комплексен процес, при който екипът на Глобал Бизнес Груп, следва следните стъпки за успешен резултат:

  • предоставяне на навременна и актуална информация за предстоящите процедури –запознавайки се с намеренията на нашите клиенти, ние своевременно ги информираме за очакваните покани и условията по тях;
  • пред проектно проучване – това е един от ключовите моменти, по време на който нашите експерти събират предварителна информация за предприятието, до каква степен отговаря на предварително заложените условия и изисквания на поканата, както и доколко желаната инвестиция или дейност е допустима за реализация;
  • изготвяне на проектно предложение – разписване на проектното предложение, подготовка на подкрепящи документи и декларации;
     
  • проследяване процеса на оценка – нашата работа не приключва с подаването на проектното предложение. Във времето от входирането на проектното предложение до обявяване на финалните резултати, ние се ангажираме да следим процеса на оценка на комисията и евентуалното представяне на допълнителни документи или информация, изискана от оценителната комисия;
  • реализиране на одобрения проект – с одобрение на проектното предложение, съдействаме за подготовка на документи за подписване на договор за предоставяне на БФП и участваме в изпълнението на заложените дейности и постигане на индикаторите;
  • техническо и финансово отчитане на проекта – важен момент, при цялостното изпълнение , правилното изготвяне на които зависи 100% плащане на БФП.