Конкурс за финансиране на проекти „РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИ ТУРИЗЪМ В СЕВЕРНА БЪЛГАРИЯ“

Конкурс за финансиране на проекти „РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИ ТУРИЗЪМ В СЕВЕРНА БЪЛГАРИЯ“

13.01.2022 Фондация „Америка за България“ търси проекти в областта на селския туризъм в Северна България, предлагащи запомнящи се, атрактивни преживявания с потенциал за привличане на туристи, които да дават поминък…

Европейските програми за директно финансиране през 2022 г.

Европейските програми за директно финансиране през 2022 г.

10.01.2022 По какви схеми ще могат да кандидатстват държавите и бизнесът в следващите години? Рекордното финансиране от бюджета на ЕС за 2022 прави годината ключова за възстановяването на икономиките след ковид,…

Фондът на фондовете подписа договор с Fibank за отпускане на кредити в селските райони

Фондът на фондовете подписа договор с Fibank за отпускане на кредити в селските райони

02.12.2021 Очаква се общата сума на заемите по финансовия инструмент да надвиши 70 млн. лв. Фонд на фондовете сключи договор с Първа инвестиционна банка (Fibank) за управлението на финансов инструмент…

Himarc представя иновативна система за обществено осветление в София

Himarc представя иновативна система за обществено осветление в София

16.11.2021 На 9 и 10 ноември 2021 г. в София, в централата на Федерацията на научно-техническите съюзи се проведе конференция по енергийна ефективност, организирана от Камарата на енергийните одитори. Глобал…

Подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“

Подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“

15.11.2021 Коя е програмата           Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. Мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ Подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ Процедура № BG06RDNP001-4.013 Каква…