Стара Загора

stara zagoraСтара Загора (Stara Zagora) се намира в Централна България. Конкурентно предимство за развитието на бизнеса и инвестициите в  този регион, е географското му положение. През територията на града преминават важните европейски транспортни коридори: № 8 и № 9

Кои са те:

КОРИДОР № 8: ИТАЛИЯ – АЛБАНИЯ – МАКЕДОНИЯ – БЪЛГАРИЯ

ДУРЪС – ТИРАНА – СКОПИЕ – СОФИЯ – ПЛОВДИВ – ЧИРПАН – СТАРА ЗАГОРА – СЛИВЕН – БУРГАС – ВАРНА

КОРИДОР № 9: ФИНЛАНДИЯ – РУСИЯ – УКРАЙНА – МОЛДОВА – РУМЪНИЯ – БЪЛГАРИЯ – ГЪРЦИЯ

ХЕЛЗИНКИ – САНКТ ПЕТЕРБУРГ – КИЕВ – БУКУРЕЩ – РУСЕ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО – СТАРА ЗАГОРА – ДИМИТРОВГРАД – МАКАЗА – АЛЕКСАНДРОПОЛИС

Като в непосредствена близост до територията на Общината преминава и европейски транспортен коридор № 4: ГЕРМАНИЯ – АВСТРИЯ – УНГАРИЯ – РУМЪНИЯ – БЪЛГАРИЯ – ТУРЦИЯ. Това обуславя значителния инвестиционен интерес към града и общината. Автомагистрала Тракия осигурява допълнителен стимул за развитие на бизнеса от региона с бърза и удобна автомобилна връзка от столицата до морето и обратно. На територията на Стара Загора се намира нефункциониращо летище, на което се организира най-голямото международно специализирано изложение за селскостопанска техника на Балканския полуостров. Региона има чудесно изградени комуникации и инфраструктура, позволяваща използването на природния газ като енергиен източник за основните производствени организации. Това им дава още преднина пред конкуренти от други региони на България.  Административна област Стара Загора се разполага на площ от 5 151,1 кв. км. от историческа гледна точка регионът на града предлага истинска разходка във времето. Най-ранни следи от цивилизация в областта се отнасят към края на 7-то хилядолетие пр.Хр. Тук се раждат и се развиват цивилизации с водещо значение за Европа и културата й.  Природата е дарила региона с превъзходни минерални извори, които днес са основа за изграждането развитието на СПА центрове и СПА курорти. В долината на розите, между двете планински вериги, се култивира най-богатата на етерични масла в света –  маслодайна роза, символ на България.

Икономическа информация и чуждестранни инвестици

Стара Загора е на 6-о място по население в България – след София, Пловдив, Варна, Бургас и Русе и включва 11 общини, в които има 206 населени места. Енергийният сектор допринася съществено за водещото място на града в икономиката на България. Благодарение на него се привличат мащабни чуждестранни и вътрешни инвестиции. През последните години те са насочени към изграждането на нови мощности на централите и към модернизацията на съществуващи такива. На територията на областта се намират най-големите находища от лигнитни въглища на Балканския полуостров. Те се използват като суровина за добив на електрическа енергия от 4 топлоелектрически централи. Други важни природни ресурси на областта са плодородните земеделски земи, горите и минералните извори. Северозападно от Стара Загора, на 15 км от града се намира балнеолечебен курорт „Старозагорски минерални бани“, с  370 м. надморска височина. Курортът е привлекателен с възможностите за изграждането на хотелски комплекси за климатолечение и балнеолечение. Водата благоприятства заболявания на опорно-двигателния апарат, периферната нервна система, гинекологични, бъбречно-урологични, стомашно-чревни и чернодробно-жлъчни болести. Тя е леко минерализирана.

Около 28 хил. фирми развиват бизнес в Старозагорски регион. Най-съществен сектор заема този на строителството (с 36%) както и производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия, и на газообразни горива (с 14%). Производството и разпределението на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива генерира НПП в размер на 1,4 млрд. лева. Производството на каучук и изделия от каучук и пластмаси е също сериозно застъпен в региона. С традиции за областта е отрасъл машиностроене. Производството на храни и напитки и производството и обработката на метали са сектори, които също се развиват сериозно през последните години. На територията на Стара Загора се намират водещи не само за България машино строителни предприятия, но и такива чиято продукция е позната и търсена в държави, разположени на 5 континента. По данни на Национално Статистическия Институт преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в нефинансовия сектор в област Стара Загора към 31.12.2014 г. възлизат на 969.3 млн. евро, което е с 21.6% повече в сравнение с 2013 г. През 2014 г. стойността на направените преки чуждестранни инвестиции в промишлеността – 880.0 млн. евро, е най-голяма. Тази дейност формира 90.8% от общия обем на ПЧИ в област Стара Загора, а относителният й дял нараства с 2.5% спрямо предходната година. Секторите, в които делът е най-голям: производство на превозни средства; селско, горско и рибно стопанство; производство на компютърна и комуникационна техника; производство на дървен материал и изделия от него; добивна промишленост; производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива.

Изт. Търговско-промишлена палата – Стара Загора, Министерство на регионално развитие и благоустройство, НСИ