Пловдив

antic theaterПловдив (Plovdiv) е вторият по големина град в България и се намира в западната част на Горнотракийската низина, между двата бряга на река Марица. Намира се северно от планина Родопи и южно от Стара планина, като е застроен в подножията на седем сиенитни тепета, поради което е назован „Градът под тепетата“. Той е административен център на област Пловдив и най-голямо икономическо ядро на Южен централен район. Населението му наброява 341 567 души (15 септември 2015 г.,). През 2015г. Пловдив бе избран за Европейска столица на културата за 2019 година.  Градът е известен с изключително богатото си културно наследство, датиращо от времето на тракитe. Развитието на Пловдив е свързано с епохата на Филип Македонски, процъфтява през периодите на възход на Римската и Византийската империи, съхранява се до известна степен в годините на Османската империя и отново намира своя възход по време на Възраждането. Пловдив е съхранил в себе си изключително ценни архитектурни паметници, от които най-впечатляващи са Римският стадион, Античният театър, Одеонът, великолепните цветни мозайки, Акведуктът, крепостните стени, многобройните останки от тракийски поселища. Пловдив е административен център на Пловдивска област, която включва в територията си общо 18 общини.  Градът е важен промишлен, търговски, културен, научен и транспортно-комуникационен център на Балканите. Известен е с ежегодното провеждане на Международния си панаир, чиито специализирани изложения го превръщат в търговско средище на бизнеса. Намира се на стратегическо място – през него пресичат важни международни пътни артерии (автомагистрала Тракия ),  а в последните години летище „Пловдив“ се утвърждава като алтернатива на летище „София“.  Годишно икономиката на региона произвежда стоки и услуги в размер на 4.2 млрд. евро, от които: 2.1 млрд. евро в материалното производство, 500 млн. евро в строителството и 260 млн. евро в сектора транспорт и логистика. По данни на Пловдивската Търговско-промишлена камара в региона работят над 24 хил. компании. За разлика от други региони на страната, Пловдив притежава добре балансиран микс от сектора на производството и услугите.

Икономическа информация и инвестиции

В сравнение с други региони в България и Европа, градът показва относително висок дял на преработвателната промишленост, което е пример за водещата му позиция на производство в национален мащаб. Пловдив се развива като голям строителен център, който произвежда 12% от добавената стойност на региона. За сметка на други области сектора се фокусира върху нежилищното строителство и по-точно индустриалните площи. От древни времена града предразполага със своето благоприятно местоположение и свързаност, затова във времето регион Пловдив се утвърждава като водещ транспортен и логистичен център.Транспортните и логистични компании генерират 6% от производството в регионалната икономика. Транспортните и логистични компании създават 6% от производството в регионалната икономика. Пловдив е предпочитана туристическа дестинация както от чуждестранни, така и от български туристи, заради богатство от древни исторически обекти. Местният хотелиерски бизнес допринася с 3% към годишното производство. В сектор производството в региона – 13% се генерират от търговията на дребно. Информационните технологии и бизнес услугите са сред най-скоростно разгръщащи се сектори през последните няколко години. Те предоставят нови работни места за младото население и създават постоянна заетост. Секторът генерира обороти в размер на 110 млн. евро и е един от малкото, които са показват стабилен ръст след кризата през 2008 г. Аутсорсингът на бизнес процеси е друга бързо развиваща се ниша на услуги, която се възползва директно от наличието на млада и добре образована работна сила. В града има няколко университета, които подготвят специализирани и конкурентни работни кадри. Като цяло страната ни е много търсена в световен мащаб и се класира сред най-атрактивните дестинации за аутсорсинг в Европа и в света, съгласно Индекса за разпределение на глобалните услуги съставен от международната консултантска компания „А.Т.Киърни“.