Варна

varnabgВарна (Varna) се разполага в извивката на Варненския залив и е най-голямият град по Българското Черноморие.  Често града е наричан „Морската столица на България”. Излазът му на Черно море и пристанището, заедно с изграждането на големи химически заводи и рафинерии превръщат града в индустриален център. Днес в него се съсредоточава не малка част от националната промишленост на страната, но преди всичко, си остава първокласен морски курорт, посещаван от многобройни чуждестранни и наши летовници. Разположен е в извивката на Варненския залив. Според ранни писмени сведения града е основан през втората четвърт на 6-ти век преди н.е. от изселници от малоазийския град Милет. През първата половина на XI век, възниква град с крепост, който по-късно добива старобългарското название Варна. През XVIII век започва българското Възраждане и през XIX век във Варна възниква богат културен живот в българското читалище – започват да се изнасят пиеси, провеждат разнообразни народни и религиозни тържества. След освобождението на България през 1878 г., Варна става един от културните центрове на България.

Икономическа информация и инвестиции

Икономиката на Варненска област е добре представена на национално ниво, като брутният вътрешен продукт, представлява  5,4% от националния, а икономическата активност е над средния за страната /46,68%/. Областта е сред водещите по скорост към адаптиране към новите условия след София – град, Бургаска и Пловдивска области. Над 50% е делът на частния сектор в икономиката, като най значителен е процентът на преработващата промишленост.  Регион Варна се нарежда на трето място в страната по показател “вложени чуждестранни инвестиции по области на глава от населението”. Основните сектори характеризиращи структурата на икономиката са: пристанищни дейности, корабоплаване, кораборемонт, туризъм, химическа индустрия, машиностроене, текстилна индустрия, хранително-вкусова промишленост, мебелно производство, строителство и селско стопанство, а в дялови пропорции нещата се представят така: промишленост 40%; транспорт 25%; туризъм 10%; търговия 15%; строителство 10%.  Климатичните условия на региона, наличието на плажна ивица (над 17 км), защитени зони, крайбрежни гори, наличие на морска вода с много добри рекреационни характеристики (Европейски норми), изградени яхтени пристанища и инфраструктура, обуславят развитието на международния туризъм с общо изградени са пет курортни комплекса с над 40 000 легла в тях. Съществуващите термални ресурси, лечебната кал, съвременната материална база и мрежа за медицинско обслужване, дават възможности за предлагане на целогодишен туристически продукт. В региона се развиват успешно – балнеоложки, културен, конгресен, екологичен и селски туризъм.  Благоприятните почвено-климатични условия са причина за развито земеделие.  В областта се отглеждат зърнени и фуражни култури, трайни насаждения и  лозови масиви – върху 220 045 ха. Много засилен инвеститорски интерес към Варна прави впечатление през последните години. Чуждестранни инвеститори проучват града и даденостите на региона, с цел изграждане на втори Аспарухов мост и развитие на пристанището на града. Това би могло да доведе до раздвижване на икономиката в града и в частност „Индустриална зона Варна“. В момента, поради липса на модерни съоръжения много големи кораби се пренасочват към пристанището на Констанца. Желанието е корабоплаването символ на града, да бъде развито всевъзможно на високо европейско и международно ниво.

Изт: Община Варна, varnainfo.bg, Bulgaria-travel.info, monitor.bg