Бургас

burgasБургас (Burgas) е вторият по големина град на българското Черноморие след Варна, и четвърти по големина в страната. Разполага се в източната част на Бургаската низина, като го обграждат езерата Бургаско, Атанасовско и Мандренско на запад и Черно море на изток. Град Бургас е най-важният икономически, транспортен, административен и културен център в Югоизточна България. Той е административен център на едноименната община с присъствие на регионални и национални институции. Историята му датира от времето на император Антоний Пий (138 – 161 г.), когато е построена крепостта „Бургос“, която по-късно дава и името на съвременен град Бургас. През 17 век, на това място османският флот строи пристанището, което служело за негова военна база. В наши дни Бургас се откроява силно, със своите културни прояви – фестивали, музикални събития, фолклорни състезания, театрални представления, поетични вечери, оперни постановки. През летните месеци са провеждат едни от най-посещаваните и известни фестивали–„Spirit of Burgas“ например.

Икономическа информация и инвестиции

Днешен град Бургас е един от значителните икономически и индустриални центрове на България. Заедно със София, е част от бъдещата опорна транспортна мрежа или (TEN-T) на Европейски Съюз, която включва изграждането на шосейната инфраструктура, жп линииите и развитието на Пристанище Бургас. Основен двигател за икономическото обуславяне на града е достъпа му до Черно море. То определя развитието отраслите като: корабостроене, туризъм, риболов, международна търговия и солодобив. Заливът на град Бургас,  пристанището, както и удобното географско положение, предопределят развитието на нефтохимическата промишленост.  Някои от производствата в този регион са единствени и определящи за страната: добиват се тъмни и светли нефтопродукти, химически влакна, пластмаси и други химически изделия. Работещите фирми в частния сектор се фокусират в няколко отрасъла: индустрия, строителство, транспорт, търговия. Добрият достъп до суровини, близката рафинерия, международното летище са все фактори, които привличат и задържат вниманието на желаещите да развиват бизнес в областта. Туризмът и международна търговия в региона са едни от водещите, а градът предлага разнообразни възможности за професионално развитие и заплащане, конкурентни с тези за София, Пловдив и Варна.  На територията на областта се осъществява над 40% от масовия туризъм в страната. Тя се посещава от по-голямата част от чуждите и български туристи, като и граничи с Турция, която е значим фактор в международния туризъм. Бургаски регион е център на българската риболовна и рибопреработвателната промишленост, 80% от тях се извършва от бургаски фирми. За тази цел в ареала на бургаското пристанище са построени едни от най-големите хладилни складове в България. В последните 2 години се изгради Индустриално-логистичният парк на Бургас, който е разположен в Северната промишлена зона. Той се свързва директно с пристанището посредством ЖП линия, Пътен възел Запад и с автомагистрала “Тракия”. Паркът разполага с терени с размери от 2 до 30 декара, като общата площ на индустриалната зона е 238 декара. Площите се предлагат на чуждестранни компании, които биха искали да стартират изграждането на свои производствени бази в зоната. Планираните  инвестиции по този проект надхвърлят 10 млн. евро. С тази стъпка град Бургас се представя като сериозен логистичен център в международен план.

Изт: „История на Бургас“ Радка Балева, Пристанище Бургас, Burgasguide.com, capital.bg, europa.eu, obshtestvo.eu, Българска агенция за инвестиции