Нашата цел е Вашият просперитет!

Новини

06 юни 2019,

Глобал Бизнес Груп част от проект Еразъм +

Виж още

Европейски проекти

Глобал Бизнес Груп е Вашият доверен партньор при изготвянето и управлението на европейски проекти. Екипът обединява високо квалифицирани специалисти в различни области и дългогодишен професионален опит най-вече по ОП „Иновации и конкурентоспособност“, ОП „Човешки ресурси“ и ОП „Развитие на селските райони“.

Виж още

Икономическа информация за България

България е член на Европейския съюз, изпълнил всички условия кандидат-член на Шенген. Страната е на 40-то място от 152 страни в световната класация „Икономическа свобода по света: годишен доклад 2014”, изготвен от канадския институт „Фрейзър”.

Виж още

Защо да инвестираме в българия?

Република България е изключителна стратегическа дестинация, намираща се само на 3 часов полет от всички главни дестинации в Европа, Русия и Средиземноморския регион. Тя е мост между Европа и Азия. Страната притежава стабилна политическа среда: член е на НАТО и Европейския съюз. Предлага едни от най-благоприятните данъци в ЕС: 10% корпоративен данък; 0% в региони с висока безработица; 10% данък върху личните доходи; 5% данък при източника върху дивиденти и ликвидационни квоти (0% за компании от ЕС).

Виж още