Повече от 400 милиона лева европейско финансиране за индустриалните паркове

Повече от 400 милиона лева европейско финансиране за индустриалните паркове

17.02.2021

Европейският План за възстановяване и устойчивост предвижда финансова подкрепа за развитието на 4 индустриални парка в България до края на 2023 г.

Очакваното финансиране е 416.5 милиона лева, като ще бъде допълвано със средства по оперативните програми и частни инвестиции.

За идентифициране на подходящи индустриални паркове и изграждане на необходимата инфраструктура ще бъдат заделени 333.2 млн. лв. Консултанти ще съдействат за подбора на най-обещаващите локации.

Инструментът ще обезпечи изграждането на довеждаща инфраструктура (пътна, ЖП, електрификация и газификация) до границите на индустриалните паркове, както и специализирана (лаборатории, обучителни центрове) и социална (детски градини, общежития) инфраструктура в пределите на самите производствени зони.

Предвидени са средства за скъсяване на веригите за доставка. Очакванията са във всеки от парковете да бъде привлечен стратегически инвеститор (anchor investor), около който да се сформира затворен производствен цикъл, произвеждащ продукция с по-голяма добавена стойност.

Допустими кандидати ще са операторите на паркове, регистрирани по новия Закон за индустриалните паркове.

Финансирането ще е насочено към три вида проекти – разширение/рехабилитация на инфраструктурата на частично изградени производствени зони (до 50 милиона лева), проекти върху терени с отпаднало предназначение (до 75 милиона лева) и изграждане на нови индустриални зони с потенциал за растеж (до 100 милиона лева).

Предстои приемането на Закона за индустриалните паркове.

Източник: https://www.capital.bg/

Целият материал можете да прочетете на https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/infrastructure/2021/02/15/4174719_sezonut_na_industrialnite_parkove/

Снимка: https://gradat.bg/

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *