ОТВОРЕНА ПОКАНА ЗА ПРОЕКТИ ЧАСТ ОТ ОФИЦИАЛНАТА ПРОГРАМА НА  ПЛОВДИВ - ЕВРОПЕЙСКА СТОЛИЦА НА КУЛТУРАТА 2019

ОТВОРЕНА ПОКАНА ЗА ПРОЕКТИ ЧАСТ ОТ ОФИЦИАЛНАТА ПРОГРАМА НА ПЛОВДИВ - ЕВРОПЕЙСКА СТОЛИЦА НА КУЛТУРАТА 2019

25.10.2019

Фондация „Пловдив 2019“ обяви прием на проектни предложения по покана „НАСЛЕДСТВО“. Поканата е насочена към проекти които ще продължат  устойчивото развитие на културни инициативи и събития в град Пловдив в продължение на интензивната културна програма на Европейска столица на културата  като утвърдят вече  генерирания културен потенциал.

Периода за осъществяване на проектите по настоящата отворена покана е  2020 – 2021 г е валидна за реализация на проекти на територията на Пловдив. Насочена  е към културни организации, независими куратори и артисти от България и чужбина. Предложения могат да изпращат както кандидати, които са имали вече селекциониран и осъществен проект в основната програма на Пловдив – ЕСК 2019 и които целят надграждане и устойчивост на реализираните проекти и партньорства, така и нови партньори, които досега не са имали одобрено предложение за програмата на Пловдив ЕСК 2019 и които с идеите си целят реализация на целите на инициативата ЕСК. Проектните предложения могат да предвиждат събития и периодични издания, както само за едната, така и за двете години. Допустими са събития, представящи визуални изкуства, театър, танц, музика, литература, кино, изкуство в публично пространство, дигитални изкуства, дизайн и архитектура, образование и развитие на капацитет.
Финансирането е разпределено в три направления:
Направление 1: БФП до 450.000 лв на годишна база и собствен принос от мин. 60%
Направление 2: БФП до 70.000 лв на годишна база и собствен принос от мин. 50%
Направление 3: БФП до 10.000 лв на годишна база и собствен принос от мин. 30%

Общия бюджет за настоящата отворената покана: 3 000 000,00 лв.

Период на кандидатстване: от 21 октомври до 30 ноември 2019 г.

Глобал Бизнес Груп може да Ви съдейства и консултира при изготвяне на Вашето предложение.

Източник: https://plovdiv2019.eu/bg