Европейските програми за директно финансиране през 2022 г.

Европейските програми за директно финансиране през 2022 г.

10.01.2022

По какви схеми ще могат да кандидатстват държавите и бизнесът в следващите години?

Рекордното финансиране от бюджета на ЕС за 2022 прави годината ключова за възстановяването на икономиките след ковид, както и за прехода им към зелена и цифрова трансформация. За постигане на тези цели, бизнесът, публичният и неправителственият сектор ще могат да се възползват от огромен брой програми през 2022 г. директно към ЕС.

Тук ще видите първата част от тях:

Механизмът за свързване на Европа (CEF) подкрепя целите на ЕС в транспорта, енергетиката и цифровите технологии, като дава възможност или ускорява инвестициите в проекти от общ интерес и подпомага междуграничното сътрудничество.

Цифровите приоритети включват осигуряване на гигабитова свързаност за социално-икономически двигатели като болници, училища и изследователски центрове, безжична свързаност с местните общности и др. Маргрете Вестагер, комисарят за дигитализацията, споделя: “Инвестирането в трансгранична свързаност ще продължи да играе ключова роля в трансформацията на Европа и нейната конкурентоспособност. Подобряването на мрежите и инфраструктурата ще гарантира на гражданите и бизнеса на Европа достъп до нови работни места, конкуренция на нови пазари и укрепване на дейността.”

В транспортния сектор CEF е посветен на осъществяването на TEN-T (трансевропейската транспортна мрежа) и подкрепа на инвестициите в трансгранични връзки, липсващи връзки, както и да насърчи устойчивостта и дигитализацията.

Енергийната част от бюджета следва да бъде посветена на прехода към чиста енергия и по-свързана, по-интелигентна и дигитализирана енергийна система на ЕС. По-голямата част от средствата трябва да се разпределят за трансгранични проекти.

Бюджетът за 2021 – 2027 възлиза на 21.4 милиарда евро за транспорт (от които 10 милиарда евро ще бъдат отпуснати от кохезионните фондове); 5.2 милиарда евро за енергия; 1.8 милиарда евро за цифрови технологии.

Към момента обявени за следните покани: предложения за насърчаване на регионалното сътрудничество за устойчива синя икономика (краен срок 12 януари); CEF Transport (до 19 януари); Подготвителни проучвания за трансгранични проекти за възобновяеми източници (до 1 февруари); Иновационен фонд втора мащабна покана за проекти (до 3 март); CISE система за предупреждение за инциденти (до 7 април) и др.

Източник: www.capital.bg

Снимка: pixabay.com

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *