Директно подпомагане на МСП по програмите, администрирани от МРРБ през новия програмен период

Директно подпомагане на МСП по програмите, администрирани от МРРБ през новия програмен период

05.03.2021

В онлайн форум с участието на Асоциацията на индустриалния капитал в България, Конфедерацията на работодателите и индустриалците и Камарата на строителите, заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството, г-жа Деница Николова, представи планираните финансови ресурси и възможностите за директно подпомагане на бизнеса в новите програми с европейско финансиране.

Националният план за възстановяване и устойчивост предвижда 282 млн. лв. за мерки за енергийна ефективност в малките, средните и големите предприятия, от които 40% за големи предприятия, 35% за средни предприятия и 25% за микро и малки предприятия.

Мерките ще са насочени към намаляване на въглеродните емисии и енергийната интензивност на индустриалния сектор и преминаване към по-зелено производство.

По новата Програма „Развитие на регионите“ бизнесът ще бъде важен участник в изпълнението на интегрираните териториални инвестиции, като представители на бизнеса ще участват в структурирането, преселектирането и оценяването на мерките. Това ще допринесе за подбора и реализацията на инвестиции от най-висок приоритет и значимост за повишаване на стандарта на живот.

Друго основно направление на регионалната политика – трансграничното сътрудничество, също предвижда възможности за пряко финансиране на малкия и среден бизнес през новия програмен период. Това ще бъде възможно чрез „Фонд за малки проекти“, който ще администрира финансов ресурс от трансграничните програми под формата на грантове за микро, малки и средни предприятия. Ще бъдат финансирани проекти за икономически растеж в пограничните територии, конкурентоспособност, енергийна ефективност и кръгова икономика.

Разпределението на ресурса за подкрепа на конкурентоспособността на МСП по новата програма е както следва: за проекти с Република Сърбия – 15% (5,45 млн. евро); с Република Турция – 20% (6,56 млн. евро); с Република Северна Македония – 9% (2,67 млн. евро) от общия бюджет на програмата.

Цялата информация за онлайн форума и обсъжданите теми ще намерите на https://www.mrrb.bg/bg/ikonomicheskoto-razvitie-na-stranata-ste-e-akcentut-v-noviya-programen-period/

Снимка: https://www.ngobg.info/

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *