ВОДЕЩИ НОВИНИ

Предстоящи процедури за набиране на проектни предложения по програми:

INTERREG EUROPE

CREATIVE EUROPE

Виж още :
Повече за програма INTERREG EUROPE: www.interregeurope.eu

Повече за програма CREATIVE EUROPE: http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/opportunities/culture-support/cooperation_en.htm

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ, МОЖЕ ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС !