Новини

По-важното от света на бизнеса

Отворена за кандидатстване е Мярка 6.4 “Инвестиции в неземеделски дейности“

19 септември 2018, С бюджет от близо 60 мнл. лв, мярката цели развитие на неземеделски дейности и насърчаване на заетостта за устойчиво развитие. Допустими кандидати са: Земеделски стопани (чието стопанство има стандартен производствен обем над 8 000 евро) или микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за … Виж още

ОП "Развитие на селските райони"

Италианец спечели конкурса за обновяване на част от центъра на Велико Търново

30 юли 2018, Проект на италианския архитект Клаудио Нарди спечели конкурса за идеен проект на нов градски център на Велико Търново, предаде БТА. От 2019 г. започва реализацията на мащабния проект, който включва поетапното създаване на нов градски център върху територия от 160 хил. кв.м, на която е старото военно училище. „Новата централна част ще … Виж още

италианец цпечели конкурс за обновяване на част от центъра на Велико Търново

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“

Дългоочакваната програма за стартиращи предприятия, вече е отворена за кандидатстване.
Предоставя се БФП до 200 000лв (100 000 евро) за развитие на продукт/усуга
Глобал Бизнес Груп е на разположение за повече информация
Виж още…

procedures

Български предприятия могат да кандидатстват за финансиране по линия на Норвежки финансов механизъм, в рамките на програма „Развитие на бизнеса, иновациите и МСП“

20 Юни 2018, Програма „Развитие на бизнеса, иновациите и МСП“ има за цел да допринесе за постигане на общите цели на Норвежкия финансов механизъм 2014 – 2021 и по-конкретно намаляване на икономическите и социалните различия в страните от Европейското икономическо пространство, както и стимулиране и развитие на дългосрочно бизнес сътрудничество между Норвегия и България. Програмата … Виж още

eea-grants-program

Изпълнителната агенция за насърчаване на МСП обявява девета конкурсна сесия на НИФ по схема „Подпомагане на НИРД на предприятията и организациите за научни изследвания и разпространения на знания“

06 Юни 2018, Основната цел на НИФ е насърчаването на НИРД за повишаване конкурентоспособността на предприятията. С конкретната схема се цели да се насърчи реализацията на научноизследователски и развойни проекти, инициирани и реализирани в предприятията, с цел разработване на нови или усъвършенстване на продукти, процеси или услуги, насочени към засилване на икономическата ефективност, повишаване на … Виж още

ИАНМСП

Подготовката на България за следващия програмен период 2021 – 2027 г. започва веднага след края на Председателството

31 Май 2018, Веднага след края на Председателството стартира подготовката за следващия програмен период. Това заяви заместник министър-председателят Томислав Дончев на инициираната от него в Министерския съвет работна среща на управляващите органи на оперативните програми. Дончев подчерта, че трябва да засилим капацитета за правене на секторни политики, за да се постави програмирането на европейските фондове … Виж още

програмен период 2021 – 2027

Китайска онлайн платформа стъпва в България

25 Май 2018, България има големи шансове да се превърне в туристическа дестинация по новия Път на коприната – китайската инициатива „Един пояс, един път“. Това посочи Ирина Белева, генерален консул на България в Шанхай (2011-2015), съучредител и старши съветник в Българо-китайската асоциация за бизнес развитие, по време на провелия се на 18 и 19 май … Виж още

българо-китайски форум

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020

18 Май 2018, Коя е програмата: Програма за развитие на селските райони 2014-2020 BG06RDNP001-8.001 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията с горски продукти“ Каква е целта на процедурата: 1. подобряване на конкурентоспособността и създаването на нови работни места, чрез: а) насърчаване преработката и подобряване маркетинга на горските продукти; б) подпомагане закупуването … Виж още

програма развитие на селските райони - лого

Мощни китайци взеха летище „Пловдив“, наливат милиони

21 Март 2018, Мощни китайци взеха летище „Пловдив“, наливат милиони Новата концесия на летище Пловдив се ангажира с развитието на летището и откриването на нови линии. Китайският консорциум, която спечели обществената поръчка, е готова да гарантира инвестиции за модернизиране на летището и привличане на туристически потоци от Азия. Консорциумът между китайската HNA Airport Group Co … Виж още

investment-pic

Оперативна програма „Развитие на човешки ресурси“ 2014-2020

12 Март 2018,
Интересни възможности за сътрудничество с партньори от различни европейски страни, с цел обмяна на добри практики в областта на социално включване, борба с бедността и дискриминация и развитие на пазара на труда…Виж още

развитие на човешките ресурси