Министърът на икономиката на България – очакват се значителни чуждестранни инвестиции през 2015 г.

Април 27, 2015
Икономическият министър Божидар Лукарски обяви, че през 2015г. България очаква да привлече инвеститори не само от Западна Европа, но от САЩ и Китай. В интервю за вестник Стандарт, той каза, че след неотдавнашното му посещение в САЩ, може да очакваме значително увеличаване на американските инвестиции в редица области, като добави, че US-базирани компании са проявили интерес към пътните инфраструктурни проекти и схеми, свързани с преносната мрежа. Лукарски подчерта, че Германия се очертава да бъде най-големият чуждестранен източник на инвестиции в България през 2015.Той оповести още за германската Behr-Hella Thermocontrol в икономическата зона Божурище-София, която ще бъде представена на 20 май, като подчерта, че компанията планира значително разширяване през следващите няколко години. Лукарски информира, че град Видин също очаква мащабни немски инвестиции и също така спомена за „голяма скандинавска компания в сегмента на мебели“, без да навлиза в подробности за плановете на последните. Лукарски бе помолен да хвърли светлина върху плановете на Министерството на икономиката за нов Закон за публично-частно партньорство. Стъпката е била взета, поради случайни жалби на инвеститори от западните страни, че секторът е бил измъчван от липсата на регулиране и ангажиментите на местната власт, държавата и частния инвеститор, които са неясни.
Икономическият министър каза също, че всички промишлени потребители на енергия ще се възползват от съществен спад на цените на електроенергията, считано от 1 юли тази година. Подчертавайки, че процентът все още се уточнява, той увери, че тази мярка ще повиши конкурентоспособността на местните фирми и ще даде тласък на инвеститорския интерес в България, като бизнес дестинация. Министърът подчерта, че България има най-висока цена на електроенергията за промишлени потребители в ЕС.

Изт: Sofia News Agency

INVESTIMENTI IN BULGARIA